KALİTE BELGELERİMİZ

 

ANAR, 2013 yılından bu yana ISO 20252  Belgesi sahibidir.
Tüm iş süreçlerinde ISO 20252 standardına uygun hizmet vermektedir.

 KALİTE POLİTİKAMIZ

 

Sistemini sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi esas alarak araştırmaya
ihtiyaç duyan tüm kurumların (Siyasi, Kamu, Özel, STK, Uluslararası vb.)
taleplerine cevap verebilecek uzmanlık düzeyinde olmak, sahip olduğu
örgütlenme yapısı ile ülkenin her yerinde araştırmalar yürütmek ve sektörün
en güçlü ve güvenilir şirketi olmak.

 BELGELERİMİZ

 

ISO20252