ANAR, toplumun çeşitli sorunları nasıl algıladığını, nasıl değerlendirdiğini ve nasıl yorumladığını anlamak için her ay düzenli olarak yürüttüğü gündem araştırmalarının yanında, sosyal olaylar, sosyal değişme, sebep ve sonuçları, sosyal kültürün oluşumu ile toplumun talep ve beklentilerine ilişkin kapsamlı araştırmalar yapar. Gelecekte nasıl bir toplumda yaşayacağımızın ipuçlarını veren bu araştırmalar, topluma yönelik olarak geliştirilen ve geliştirilmek istenen çeşitli politikaların muhtemel sonuçlarının önceden tespit edilmesini de mümkün kılmaktadır. 

Araştırma yöntemlerindeki metodolojik hassasiyeti çok önemseyerek, sadece toplumsal gerçeğin ortaya çıkarılması temel amacımızdır. Hedefimiz stratejileriniz için en güvenilir toplumsal verileri sunmaktır.