Strateji Haritası: Bir bütün olarak kurumların ve çeşitli alanlarda uyguladıkları politikaların etkinliğinin ve performansının ölçümlenmesi ve iyileştirme alanları ile ilgili strateji ve politika alternatiflerinin “karar alma teknikleri”nden hareketle belirlenmesi için geliştirilen bir analiz yöntemidir.

EBM (Extended Brand Measurement): Kurumların itibar ve marka algılarının ölçümlenmesi için geliştirilen özgün bir analiz yöntemidir.