Referandumda Seçmen Davranışı Araştırması Raporu

 

16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan Türkiye Anayasa Değişikliği Referandumu öncesi "Seçmen Davranışlarını" ölçümlemek amacıyla

5-10 Nisan 2017 tarihleri arasında NUTS-2 Düzeyinde 26 ilde yaşayan 18 ve üzeri yaş gruplarıyla hanelerde yüzyüze görüşmelerde

anket uygulaması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örnek büyüklüğü %95 güven düzeyinde %1,51 hata payıyla 4.189'dur.

Araştırma sonucunda sandığa gitmeyecek, kararsız ve cevap vermeyenler dağıtıldığında Evet %52 Hayır %48 olarak tahmin edilmiştir.

Araştırmaya dair önemli bulgular ilişikte "Referandumda Seçmen Davranışı Araştırması Raporu" dosyasında yer almaktadır.