Türkiye'de Ekmek İsrafı Araştırması

“Ekmek İsrafı ve Tüketici Alışkanlıkları” araştırması ile gerek ekmek tüketimi ve israfı ile ilgili durumun gerekse ekmek ile ilgili tutum ve bilgi düzeyinin ölçülmesi amaçlamıştır. Bu kapsamda Mart 2012’de Türkiye Genelinde NUTS-1 düzeyinde 12 il (Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon) kent merkezlerinde 252 fırın, 53 personel yemekhanesi, 53 öğrenci yemekhanesi, 552 kurumlarda yemek yiyen kişiyle, 611 lokanta ve otel de yetkililerle görüşülmüş, 1.589 hanede toplam 5.662 aile bireyinin yemek yeme durumu ve ekmek tüketimi hakkında yüzyüze görüşmelerde anket uygulaması yöntemiyle anketler gerçekleştirilmiştir.                   

Hanelere alınan günlük ekmek miktarı hane başına 3,65 adet olarak tespit edilmiştir. Kişi başına ekmek alımı ise 1 adet ekmeğin çok az üstündedir. Günlük alınan ekmeklerin ortalama %2,9’u (yaklaşık 0,1 adet ekmek) bayatladıktan sonra uygun şekilde (insan gıdası olarak) değerlendirilemeyerek israf edilmektedir. İsraf edilen ekmeğin yaklaşık %90’ı hayvan yemi olarak, geri kalanı da çöpe atılarak israf edilmektedir.

2012 itibarı ile ülkede günlük 25.295 ton ekmek üretilmekte, bu miktar 101 milyon adet 250 gr’lık standart ekmeğe denk gelmektedir. Bu miktarın 23.809 tonu (95 milyon adet ekmek) insan gıdası olarak tüketilmekte, 1.486 tonu (5,9 milyon adet ekmek) ise hayvan gıdası olarak veya çöpe atılarak israf edilmektedir. Ekmek israfı, gerek kurumlarda gerekse de hanelerde bayatlayan ekmeklerin uygun şekilde değerlendirilemeyerek hayvan yemi olarak kullanılmasını veya çöpe atılmasını içermektedir.

Araştırma sonuçlarının detaylı olarak yer aldığı “TMO 2012 Türkiye’de Ekmek İsrafı Kitabı” ilişikteki dosyada yer almaktadır.